Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start  Hét boek Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Start

Kindgericht actief onderwijs, intrinsiek gemotiveerde kinderen en een rijk opvoedend milieu beperken aanzienlijk de leermoeilijkheden bij kinderen en voorkomen schoolmoeheid bij hen.Dat is de school waar kinderen gelukkig zijn!

Klasdoorbrekende vrijetijdsopvoeding.

Hetgeen kinderen al spelend leren, leren ze vlugger , zit dieper en blijft langer hangen!

Wekelijkse integratie-activiteiten 3kk bij de lk. van het 1ste lj. voorkomen drempelvreesproblemen.

Hier kan u vragen of suggesties doormailen.

Hobbynamiddagen

Spelend leren

Integratie 3kk-1ste lj..

Contact

Het 'spel' als leermiddel aanwenden

Intrinsieke motivatie: de hoogste motivatievorm!

Alle leergebieden evenwaardig aanbieden.

Kinderen van een basisschool moeten de wereld al spelend en handelend ontdekken. Basisscholen zijn 'doe-scholen': instellingen waar kinderen actief kunnen zijn, actief kunnen leren.Een actieve school is daarom vanzelfsprekend een attractieve school waar lesactiviteiten ook ‘les-actieve-tijden’ zijn.

De school biedt de kinderen een zo rijk en gevarieerd mogelijk opvoedend milieu aan, waardoor elkeen zijn talenten kan ontdekken en ieders persoonlijkheid harmonisch tot ontplooiing kan komen. Kindgericht onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld, de belangstelling, de talenten en de noden van de kinderen. 'Spelen' maakt daar deel van uit.

Falen heeft vaak te maken met een gebrek aan MOTIVATIE of met een te hoog gelegde lat... veroorzaakt door de school?...

De leerkracht moet oog hebben voor kinderen die ongemotiveerd zijn, die zich anders gaan gedragen, die ondermaats presteren. Zij/hij moet de reden hiervan zo vlug mogelijk trachten te achterhalen teneinde deze kinderen op de gepaste wijze en met begrip verder te begeleiden zodat ze niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Dubbelen heeft geen enkele zin: een kind moet kunnen verder vorderen volgens zijn mogelijkheden. Maar 'dubbelen' zit helaas ingebakken in onze scholen! Kinderen moeten zich 'goed voelen' in de klas, succes ervaren en een positief zelfbeeld hebben. Leren doe je immers pas goed, als je er echt zin in hebt... Kinderen MOTIVEREN is een van de allerbelangrijkste (moeilijkste?) opdrachten van een leerkracht.

Geef voorrang aan PREVENTIE, eerder dan aan REMEDIËREN! Beter voorkomen dan genezen...

"Als je geen pijnlijke gevolgen wilt ondervinden, dien je de oorzaken kwijt te raken." Boeddha- 2500 j. geleden...

SPELEND LEREN IN DE BASISSCHOOLActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs