Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Inspraak

KlasorganisatieDe sociale klasorganisatie maakt het mogelijk dat kinderen verantwoordelijkheid opnemen en in ruime mate inspraak hebben in een aantal klas- en schoolaangelegenheden.Zo krijgen de kinderen van in de kleuterschool, na overleg, sociale klastaken toegewezen : dit zijn klasdagelijkse kleine taken, die het verloop in de klas mee helpen vlot te verlopen.Wekelijks is er tevens minstens één klasvergadering in elke lagere klas. De kinderen bespreken hierbij de kleine en grote problemen of voorstellen, die het dagelijkse klasleven kunnen verbeteren.De voorstellen of problemen kunnen soms zo belangrijk zijn, dat het nodig is er alle klassen bij te betrekken. In dat geval worden ze voorgelegd op de kinderraad.Vanaf het 4de leerjaar kunnen er maandelijks al klasleiders verkozen worden. Zij krijgen al een zekere verantwoordelijkheid (leiden o.a. de klasvergadering).In de 3de graad kunnen kinderen ook het economaat van de klas beheren en de boekhouding bijhouden.

Kinderraad De kinderen krijgen in ruime mate inspraak in het schoolgebeuren.Regelmatig vinden er enkele vergaderingen plaats met het schoolhoofd of een lid van het schoolteam en met 2 afgevaardigden uit elke klas, vanaf de 3de kleuterklas. Kleuters worden daardoor ook al vertrouwd gemaakt met de werking van de kinderraad.Op deze vergaderingen worden er alleen onderwerpen of voorstellen besproken die de schoolgemeenschap aanbelangt, die zijn voorgedragen door een klas en waarvan de meerderheid van de kinderen dat voorstel ook steunt.Een leerling uit het 6de leerjaar is voorzitter en leidt de vergadering (directeur of leerkracht zijn passief lid). De andere leerling van de 6de klas maakt telkens een verslag op van de vergadering. Dat verslag wordt aan de klassen bezorgd. De klasafgevaardigden brengen verslag uit tijdens hun klasvergadering. De kinderen van de hoogste klassen kunnen dit op verzoek doen in de laagste klassen. De nieuwe voorstellen worden dan in de klassen besproken en gestemd. Op een volgende kinderraad worden deze resultaten dan opgevraagd: als de meerderheid van de klassen vóór stemde, wordt het voorstel aanvaardt (behalve omwille van veiligheidsredenen of grote financiële redenen).

InspraakActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs