Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start  Hét boek Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Hét boek

Mart Seerden (onderwijsrecensent Nederland):Een (terecht!) pleidooi voor het op actieve wijze betrekken van kinderen, ideeën van kinderen, hun talenten en intelligenties, hun onderzoeksdrang, hun spelende manier van het ontdekken van de wereld en het verkrijgen van inzichten bij het onderwijsleerproces. Spelen en leren zijn bij het basisschoolkind onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt achtergrondinformatie aangereikt, maar er wordt ook praktisch ingezoomd op mogelijke lespraktijken, waarbij er aandacht is voor klasinrichting, ontdek- en leerhoeken, de pedagogische benadering, het inrichten van leef- en leerruimte zowel binnen als buiten de school, burgerschapskunde: kinderen betrekken bij nadenken over en het nemen van besluiten ten aanzien van schoolontwikkeling, het afstemmen van de rapportage op specifieke kindkenmerken. De insteek is dat alle vermogens van kinderen in beeld zijn en worden ingezet om tot optimale leerresultaten te komen. Een goede handreiking bij het inrichten van echt kindgericht onderwijs in de basisschool. De informatie leest vlot, is begrijpelijk en is voorzien van veel kleurenillustraties. Deze Vlaamse uitgave kan ook het Nederlandse basisonderwijs een zetje in de rug geven.(NBD Biblion)

Hét boek voor wie met de methodiek 'spelend leren' aan de slag wil in alle leerdomeinen.Hét boek voor wie met speelleerhoeken wil starten of voor wie ze wil uitbreiden.Hét boek boordevol ideeën om in de school een actief en kindgericht onderwijs te organiseren. Beter voorkomen dan genezen...Maak het remediëren overbodig door écht kindgericht te werken en de intrinsieke motivatie te bereiken! Wend het meest kindgerichte leermiddel aan in je lessen: het 'spelen'. Je zal versteld staan van de resultaten.

BOEKENNIEUWS

'Spelend leren' Jos Castermans - Uitgeverij Abimo - PelckmansActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs