Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Hobbynamiddagen

Hobbynamiddagen

De school heeft een belangrijke rol te spelen in de vrijetijdsopvoeding. De school voorziet een zeer verscheiden aanbod van creatieve en sportieve vrijetijdsactiviteiten.Regelmatig worden er op vrijdagnamiddag klasdoorbrekende activiteiten georganiseerd: van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar zijn de kinderen gemengd in groepen ingedeeld.De kinderen kunnen dan kiezen uit een zeer brede waaier van activiteiten zoals :timmeren, boetseren, knutselen, schilderen, naaien, koken, dansen, foto’s ontwikkelen, sporten, computeren, musiceren,...

Vooraf worden de verschillende ateliers bekend gemaakt zodat de kinderen hun keuze rustig kunnen bepalen in hun klas.Eerst moeten de kinderen alle ateliers doorlopen hebben vooraleer zij hun keuze vrij mogen bepalen. Men kan maar kiezen wat men graag doet, wanneer men eerst aan al de activiteiten heeft deelgenomen.De kinderen maken hun keuze bekend op een keuzebord of op een keuzeformulier.Ouders en grootouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen

De kinderen kijken hier naar uit!Actieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs