Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Integratie 3kk-1ste lj.

Lovolumus.

Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar

De continuïteit van de lagere school met de kleuterschool moet verzekerd worden, de bestaande breuk tussen kleuter- en lagere school moet weggewerkt, zeker als men ervan uitgaat dat een basisschool een ondeelbaar geheel vormt. Drempelvrees wordt dan onbestaande!Voor de kleuters van de 3de kleuterklas wordt er door de leerkracht van het 1ste leerjaar vanaf begin oktober élke week een activiteit georganiseerd in het lokaal van het 1ste leerjaar .Deze activiteiten zijn erg speels, op kleuterniveau uiteraard, en met vooral aandacht voor de leervoorwaarden binnen alle leergebieden. Daardoor ontstaat er al een hechte band tussen de kleuters en de leerkracht van het 1ste leerjaar. Bij het begin van het 1ste leerjaar zijn ze geen vreemden voor elkaar. De leerkracht kent reeds goed de beginsituatie van de kinderen. Daarbij zijn de kleuters reeds vertrouwd met het klaslokaal, met de klaspop, met bv. personages van de leesmethode, enz...- Het klaslokaal van het 1ste leerjaar bezit nog kenmerken van een kleuterklas, het is een speelleerklasje. In de kleuterschool zijn de klaslokalen ingedeeld in hoekjes. In de lagere school zijn er ook hoekjes (zie: Spelend leren: Speelleerhoeken). Daardoor is continuïteit verzekerd. De leerkracht kent de waarde van het spel. -Er zijn verschillende groeperingsvormen mogelijk: De leerkrachten van de 3de kleuterklas en van het 1ste leerjaar wisselen van klasgroep De 2 klasgroepen worden gemengd. Kinderen van het 1ste lj. zijn 'peter' van een kleuter (zijn samen).De activiteiten worden door de 2 leerkrachten voorbereid maar de leerkracht van het 1ste leerjaar leidt de activiteit.Activiteiten: spelenderwijs wiskundige initiatie, voorbereidend schrijven en lezen, zingen, koken, dramatiseren, poppenkast, tekenen,... Aanrader: boek met kant-en-klare activiteiten: 'Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar'

Kinderen en juf kennen mekaar al. De beginsituatie is al gekend!

De kleuters zijn alvertrouwd met de juf., met het klaslokaal, met aspecten van de taal- en rekenmethode,...

De kinderen ervaren in september niet dat ze naar de 'grote' school gaan, ze gaan gewoonweg naar een volgende klas. Drempelvrees werd voorkomen!Actieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs