Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Kindgericht?

Met 'www.actieveschool.nl' pogen wij om een volwaardige bijdrage te leveren aan het pedagogisch project van uw school m.b.t. kindgericht onderwijs en actief leren. Scholen die 'kindgericht onderwijs' in hun vaandel dragen, zijn er zich van bewust dat het onderwijs slechts echt kindgericht kan genoemd worden, als aan een aantal primordiale voorwaarden voldaan wordt:- Gelooft het schoolteam in de 'andersheid' van elk kind?- Gelooft het schoolteam dat elk kind over bijzondere talenten beschikt?- Kunnen leerkrachten zich inleven in de leefwereld van het kind?- Houden leerkrachten dan ook rekening met die leefwereld?- Spel en fantasie staan centraal bij het kind... maakt men daar dan ook gebruik van als leermiddel? En in alle leerdomeinen?- Is het activiteiten en materiaalaanbod zo verscheiden mogelijk teneinde een totale harmonische ontplooiing van elk kind mogelijk te maken?- Worden ook alle leerdomeinen evenwaardig behandeld en aangeboden?- Zijn de lesactiviteiten ook echte les-actieve-tijden?- Beoogt elke leerkracht de intrinsieke motivatie bij de kinderen?- Is het onderwijs dus echt 'kindgericht'?- Is de school dus een 'actieveschool'?

Basisonderwijs = kindgericht onderwijs = actief onderwijs

'Je weet pas wat er zich achter een gesloten deur bevindt als je ze geopend hebt. Het moeilijke is echter om de gepaste sleutel te vinden om de deur te openen.'

rActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs