Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Speelleerhoeken

Speelleerhoeken

Speelleerhoekjes zijn plaatsjes in de klas waar kinderen zich (individueel of met een partner, naargelang de afspraken) kunnen terugtrekken om er onder eigen verantwoordelijkheid en met zelfcontrole een zelfgekozen activiteit of taak, met een speels of interessant karakter, uit te voeren.

Voorbeelden van soorten hoekjes voor een totale harmonische ontplooiing: Taalhoekjes : Schrijf- en stelhoek, Kruiswoordraadselhoek, Taalspelletjeshoek, Leeshoek. Luisterhoek, Computerhoek, Techniekhoek, Rekenhoek, Knutselhoek, Ontdekhoek, Experimenteerhoek, Winkel, Boetseerhoek, Schilderhoek, Tekenhoek, Elektrohoek, Muziekhoek (keyboardhoek/koptel.), Documentatiecentrum, Tweede-taalhoek, Actualiteithoek, Taalactiveringshoek,...

Bij de keuze van de hoeken houden we zoveel mogelijk rekening met de aanleg, de interessen en de noden van de kinderen. Bij opdrachten worden er verschillen in moeilijkheidsgraad en in kwantiteit voorzien.

Gedifferentieerd onderwijs met speelleerhoeken veronderstelt auto-correctief materiaal voor de kinderen

De kinderen kunnen dagelijks terecht in de hoekjes tijdens de vrije momenten of bij differentiatie-opdrachten, en tijdens de wekelijkse kiesuurtjes. De kinderen kiezen dan, soms na overleg met hun vriendjes, in welke speelleerhoek ze gaan. Ze duiden hun keuze aan op het keuzebord waarop alle hoekjes aangeduid staan. Na afloop kruisen de kinderen de uitgevoerde opdrachten aan op een registratieblad.De kinderen kiezen ook opdrachten die zij in de vorm van contractwerk zullen uitvoeren.

De kinderen vinden het “spelen” in de hoekjes reuze. Ze kijken er naar uit.

De leerkrachten zijn zeer enthousiast : wie er eens van geproefd heeft, kan er niet meer zonder!

'Speelleerhoeken in de lagere school' Jos Castermans (oranje boekje 1993)

Dit project is midden de jaren '70 opgestart in school Everheide te Evere. Eerst in een 6de leerjaar, daarna in de hele lagere school (en nadien veel verder......).

Hiermee wordt eveneens een intrinsieke motivatie bereikt!

De resultaten krijgen geen cijferevaluatie. Er wordt dus niet voor “punten” gewerkt.

'Spelend leren' Jos Castermans (Uitgeverij Abimo - 2013)

Literatuur:

PionierprojectActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs