Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Speelplaats

Een kindvriendelijke speelplaats vergt: -Klimmogelijkheden; speelkoffers; zitbanken; loopruimte; drinkfonteintjes; zandbak; hinkelspelen; ev. voetbalkickers. -Groen: planten,, struiken, bomen (schaduw). -Toiletten.

Een speelplaats kan zo ingericht worden dat ze de kinderen uitnodigt tot spel, sport en ontspanning zodat 'het zich vervelen' voorkomen wordt. Plaats een groot schab of een ruime kast onder een afdak op de speelplaats of in een gang nabij de deur naar de speelplaats. Voorzie een plastic bak (curver) per klasgroep.Vul de bakken met spel- of sportmateriaal. Verschillend materiaal per bak. Nummer de bakken.Bv.: Bak 1: diabolo’s, chinese borden met stokjes, yoyo’s Bak 2: goochelmateriaal (goocheldoos), kaartspelen Bak 3: balletjes en raketten, badminton, jokari’s Bak 4: springkoorden, touwtrekken, Bak 5: Papier, teken- en kleurmateriaal, krijt Bak 6: Oude spelen: tollen, bikkels, ganzenborden, damborden Bak 7: Stripverhalen, verkleedattributen Enz…

Verdeel de speelplaats in zones: voor elke bak een afgebakende zone en ook een zone die niet voorbehouden is voor de bakspelen (kinderen die iets anders willen doen).

Wekelijks krijgt elke klasgroep vrijblijvend een andere speelbak toegewezen (carrousel).

De benaming ‘speeltijd’ is eigenlijk voorbijgestreefd. Het grootste deel van de schooldag kan immers ‘speeltijd’ zijn indien men er het ‘spel’ als leermiddel aanwendt.

SpeelplaatsActieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs