Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Nieuwjaar  Start  Speelleerhoeken Boekennieuws Spelend leren Speelplaats Integratie 3kk-1ste lj. Hobbynamiddagen  Inspraak  Kindvolgsysteem  Allerlei  Kindgericht? Nascholing Nascholing4  Recensies  RecensiesBIS  Contact  Bibliografie 

Spelend leren

Frans Een nieuwe taal leer je eerst spreken en pas daarna lezen en schrijven. Elke goede taalmethode schenkt dus eerst aandacht aan het spreken en dit door het aanwenden van bekende situaties waarin de taal doelbewust wordt toegepast. Humor, drama, zang en spel zijn hier eveneens belangrijke motivatietroeven. Het lezen komt daarna en nog later volgt het schrijven of kopiëren. Aanvankelijk geen boeken dus. Met plezante speelplaats- en kringspelen waarbij de taal primeert (noodzaak is), bereik je op korte tijd véél meer! Evenzo met het zingen van Franse liedjes (en er zijn er zovele goede) en met het dramatiseren (hier speelt humor tevens een belangrijke rol). Op deze manier stellen we vast dat kinderen uitkijken naar die Franse lessen!

PoppenspelVanaf het 1ste leerjaar is het wenselijk om het poppenspel regelmatig leergebiedoverkoepelend aan te wenden. Door het betrekken van poppenspel bij activiteiten van taal, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming,enz..., worden deze activiteiten aangenamer voor de kinderen. De kinderen worden daardoor meer gemotiveerd en actiever betrokken bij de activiteiten.KlaspopVanaf de 1ste kleuterklas kan een vaste klaspop de kinderen begeleiden doorheen de hele basisschool of beter nog, om niet te discrimineren, 2 klaspoppen: een meisje en een jongen: bv.: Sofie en Arthur. Die twee worden de mascottes van de klas.En in de hoogste klassen? Daar zullen Sofie en Arthur op een heel ludieke wijze bijspringen als er problemen zijn bij bv. wiskunde: 'Sven, laat Arthur eens uitleggen hoe het moet'. Als Sven dan zijn uitleg geeft via de klaspop, zal heel de klas zijn uitleg met plezier volgen (motivatie gegarandeerd!).

Een 'spel' is een activiteit die een uitdaging inhoudt die men graag aangaat en succesvol wil beantwoorden waarbij men zichzelf vaak wil overtreffen en waaraan men veel plezier beleeft.De enorme kracht van het “spel” bij kinderen bevordert de intrinsieke motivatie: de hoogste motivatievorm. Vandaar de behoefte om het spel als leermiddel aan te wenden in het basisonderwijs. Door de totale betrokkenheid hierbij zal het kind zich gelukkiger voelen in de school. Spelen is een levensnoodzaak voor kinderen. De kindertijd eindigt immers niet op zesjarige leeftijd.Het gevolg is dat “falen” weinig kans krijgt. Het bevordert het zelfvertrouwen, voorwaarde voor een positief zelfbeeld.Verwerkt in spelen wordt leren een leuke activiteit met een doel : het spel zo goed mogelijk spelen en er plezier aan beleven. Het spelend leren boeit het kind zodanig dat het presteert voor zichzelf (intrinsiek). Hetgeen kinderen spelend verwerven, zit dieper ingeworteld en blijft veel langer hangen.

Al spelend leren rekenen

1ste laureaatKoningin Paolaprijs voor het Onderwijs

Het 'spel' kan als leermiddel aangewend worden in de meeste leergebieden. Het vergt alleen een beetje creativiteit van de leerkrachten en uiteraard het vaste geloof in de grote waarde van het al spelend leren in de basisschool.Zie ook: 'Speelleerhoeken'

Blije en gelukkige kinderen.Intrinsieke motivatie!Betere resultaten.Minder 'afhakers'!Meest kindgerichte methode!Het basisonderwijs van 'morgen'?

Het kan niet de bedoeling zijn om kinderen hele dagen op een stoeltje te laten zitten. Kinderen hebben beweging en actie nodig, niet enkel tijdens de ‘speeltijd’ Hetgeen men al doende leert, leert men beter. Lesactiviteiten moeten daarom les-actieve-tijden zijn!Heel wat leermoeilijkheden vinden hun oorzaak in een gebrek aan motivatie. Motiveren is ‘aandacht trekken’, ‘interesse wekken’ en deze spontane belangstelling aanwenden tijdens het onderwijsproces. Het gevolg is dat leerinhouden sneller opgenomen worden. De kwaliteit van een leerproces wordt geoptimaliseerd, wanneer de lerende spontane belangstelling heeft voor datgene wat hem te leren aangeboden wordt. Spelen, de grootste betrachting van kinderen, is dus zeker niet weg te denken in een kindgericht onderwijs. Het spel kan dus als volwaardig leermiddel aangewend worden in zoveel mogelijk activiteiten. Slechts wanneer 'spelen' als leermiddel opgenomen is in het pedagogisch project van de school, mag men het onderwijs er als écht kindgericht beschouwen. Het onderwijs evolueert en dat van gisteren is vandaag verouderd.

Een Nederlands onderzoeksteam bestempelt dit als de meest kindgerichte rekenmethode: http://humanmathers.wikidot.com/pogingen-in-het-verleden

Spelend leren!Actieve school

Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs Leidraad voor een actief en kindgericht onderwijs